torsdag, september 06, 2007

Ungdomen

http://www.radiovaticana.org

"Paulus VI:s budskap till ungdomen skrivet vid andra vatikankonciliets slutskede

Påven uttryckte i sitt senaste budskap till ungdomarna sin tilltro att den Helige Anden idag vill att de unga ska hitta ett sätt att förmedla det Glada budskapet till sina jämnåriga, då de vuxna ofta har svårt att närma sig ungdomar på ett förståeligt och övertyande sätt. Ni känner till era kamraters ideal, deras språk och även det som sårar dem,samtidigt känner ni till deras förväntningar och dragning till det goda och rätta, skrev påven.
I dagens ungdom finns ofta oro, tröstlöshet, likgiltighet. Världen är hotfull och våldsam, och världens budskap är ofta att det enda sättet att överleva är att vara egoistisk och tänka på endast på sig själv. I dagens samhälle finns det en tendens att skjuta de avgörande valen framför sig.
Kyrkan vill stödja ungdomarna utan att döma dem, samtidigt som den vill egga ungdomarna till att utmana sig själva och inte fastna det de redan är, säger Domenico Pompili, vid sociala kommunikationerna. Vår erfarenhet av tron är kapaciteten att lämna en situation och gå vidare mot något nytt. Detta är en kapacitet som framför allt hör ungdomen till..."

Inga kommentarer: